BejelentésÉbredések, jelenések
La Salette majdnem a vég, San Sebastian de Garabandal a kezdet ahonnan nincsen már visszafordulás

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


1846. – La Salette /francia falu/

1846 szeptember 19-én egy kis francia falucskában, La Salette-ben a 15 éves Melanie és a 11 éves Maximin együtt hajtják fel a teheneket a hegyre. Harangszóra elimádkozzák az Úrangyalát, keresztet rajzolnak kenyerükre, mielőtt elfogyasztják ebédkéjüket, majd virágos paradicsomkertet építenek s játszadozás után álomba szenderednek. Felébredve – du. 3 óra körül – Melanie látja meg elsőként a Szent Szüzet, amint a paradicsomkertben nagy fénytől övezve fejét kezébe hajtva ül. A „szép asszony” magához hívja őket:

„Jertek ide, gyermekeim, ne féljetek; én azért vagyok itt, hogy nagy újságot mondjak nektek.”

Melanie amint odamegy látja, hogy a szép asszony egy kövön ül és szemeiből könnyek ömlenek. Nyakában egy láncot visel, melynek végén egy kereszt van. A kereszten úgy látszik, mintha az Úr Jézus élne. A keresztfa bal és jobb oldalán egy kalapács és egy harapófogó van. / A szenvedéstörténet eszközei/

A La Saletti Keresztről a Szűzanya később elmondta, hogy ez a kereszt a megpróbáltatások idején megoltalmaz bennünket és aki tiszteli azt az Úr Angyalai veszik körül és mindenkivel szemben megvédelmezik. A háromnapos sötétség idején világítani fog, melyet még a kételkedők is látni fognak.!

Ezen kép előtt lehetőleg naponta imádkozzuk el a következő imát:

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk,

áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

A könnyező Szűz mondja:

„elérkezik a pillanat , amikor minden ember aki bűnében megmarad , testi-lelki pusztulással bűnhődik… Ha az én népem nem akarja megadni magát, kénytelen leszek Fiam kezét reá bocsátani. Oly nehéz, oly súlyos e kéz, hogy már nem tudom többé visszatartani… És ti semmit sem törődtök vele. Bizony sokat kellene kérnetek és tennetek…”

E bevezető után az Ég Királynője panaszkodik a vasárnapi munka és a káromkodás elhatalmasodása miatt. A további üzenetek – a titok – átadásával Melanie-nak 12 évig, 1858-ig kell várnia (1858 a lordes-i jelenések éve is):

„ Azon a ponton áll az Isten, hogy hallatlan módon fenyítsen. Jaj a föld lakóinak, Isten ki fogja meríteni haragját … A társadalom a legborzasztóbb  ostorcsapások és a legnagyobb események előestéjén áll… 1864-ben Lucifer nagyszámú ördöggel kiszabadul; azon lesznek minden áron, hogy lassanként kiirtsák a hitet… Ez lesz a sötétség ideje…”

(1864-ben volt az első Internacionálé).

Mária felsorolja a sátán eszközeit is: lelki vakság, a viszálykodás, a rossz könyvek a hamis szellem terjesztése, az igazságtalanság, a gyűlölködés, a gyilkosság, a háborúskodás.

„Minthogy az Istenben való hit, feledésbe megy, azért ki-ki önmagát fogja igazgatni és mások fölötti uralkodásra törekedni; a polgári és egyházi hatalom el lesz törölve; minden rendet és igazságot lábbal fognak tiporni; nem lesz egyéb látható, mint gyilkosság, gyűlölség, féltékenység, hazugság, egyenetlenség a haza és a család szeretete nélkül… Európa országai háború színhelyei lesznek…”

A jelenés asszonya néhány városnak és országnak is megjövendöli pusztulását vagy szomorú sorsát.

„Az igazak szenvedni fognak nagyon, imáik, bűnbánati cselekményeik fel fognak hatni az égbe és az Isten egész népe bocsánatért és irgalomért fog esedezni… akkor Krisztus igazságosságának és az igazak iránti nagy irgalmasságának egy ténye által megparancsolja angyalainak, hogy öljék meg minden ellenségét. És azonnal megsemmisülnek Jézus Krisztus ellenségei és minden bűnös ember és a föld pusztasággá változik. Aztán béke áll be, és az emberek kiengesztelik az Istent… Mindenütt felvirágzik a szeretet…”

Mária szerint a békés gazdag aratásra emlékeztető időszak csak 25 évig fog tartani. Az emberiség újra elfeledi Istent s a sátán, ekkor fogja végső harcát indítani Isten és az emberiség ellen. Az Egyház anyja ezt követően beszél az Antikrisztusról, az Egyház válságáról, az évszakok megváltozásáról, az égitesteken tapasztalható feltűnő jelekről, rettenetes földrengésekről és egyéb katasztrófákról, a sátáni erők hamis csodáiról. A béke elmúltával az Antikrisztus előhírnöke kezdi meg rémisztő munkáját. A világ sorsa az Antikrisztus fellépésével („ő megtestesült ördög lesz”) fog végzetessé válni.

„Az évszakok megváltoznak, a Föld csak rossz gyümölcsöt terem, a csillagok elvesztik szabályos pályafutásukat, a Hold csak pirosba menő fényt ad; …és borzasztó földrengést okoz, mely elnyeli a hegyeket és városokat.” Az Antikrisztus székvárosa Róma lesz. „Az ördögök a levegőben és a földön látszólagos csodálatos tetteket visznek végbe… „

„Sürgős felhívást intézek a Földhöz, felhívom az élő Isten igazi tanítványait…, az emberek egyetlen és igaz Megváltójának követőit…, gyermekeimet,…követőimet, azokat, akik nekem adattak…, az utolsó idők apostolait… Itt az ideje, hogy előjöjjenek és megvilágítsák a földet… Harcoljatok világosság gyermekei, ti kicsiny nyáj…”

A jövendölésben vigasztalás is szerepel:

„Isten gondoskodni fog szolgáiról és a jóakaratú emberekről; az Evangéliumot mindenütt hirdetni fogják, minden nép és nemzet eljut az igazság ismeretére.”

A sátán rettenetes pusztítása után azonban művével együtt elpusztul.

„Szent Mihály főangyal lehelete megfojtja őt… a víz és a tűz megtisztítja a Földet és az emberi kevélység minden művét megsemmisíti és minden meg fog újulni; az emberek Istennek szolgálnak és őt dicsőítik.”

A néhány gépelt oldalnyi üzenet teljesen felkavarja a keresztény világot. A két iskolázatlan gyermeket külön-külön hallgatják ki, üzenetük minősége és egyezése sokakat meglep. Az üzenet hitelességét 1851-ben ismerik el hivatalosan, amikor a két látnok leírja ezeket, s lezárt borítékban IX. Pius pápa kezébe kerül. A titok először 1879-ben jelenik meg Mons. Zola, Lecce püspökének kiadásában egyházmegyei jóváhagyással.

Forrás: Antalóczi L.: Jelenések, üzenetek és a jövő. Kisboldogasszony Plébánia. Eger, 2000.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!