BejelentésÉbredések, jelenések
La Salette majdnem a vég, San Sebastian de Garabandal a kezdet ahonnan nincsen már visszafordulás

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


1993- Ray Doiron üzenetei /Bellevile, USA/ Égi édesanyánk üzenetei gyermekeinek Így kezdődött… Ray Doiron mondja: 1993. január 13-án egy halk hangra ébredtem. A nappali szoba díványán aludtam. Ahogy kinyitottam a szemem, nagy fényességet láttam, s ebben a fényességben egy hölgy alakját. Azt mondta, azt kívánja tőlem, hogy február 11-én, a lourdes-i Szűzanya ünnepén menjek el a Havas Boldogasszony búcsújáró helyre, s ott imádkozzam a rózsafűzért. Közölte velem, hogy az egész jelenés-sorozat február 11-én, csütörtökön kezdődik. Utána három hónapon keresztül, minden hónap 13-án menjek vissza a kegyhelyre. Május 13-án, csütörtökön, a fatimai jelenés napján végződik majd 1 órakor a kegyhelyen. Ezután eltűnt a nagy fényességben, édes rózsaillatot hagyva maga után. Megtettem, amit kívánt tőlem. A történetekről beszámoltam egy barátomnak, és egy apácának Lucy nővérnek. Azt tanácsolta nekem, hogy engedelmeskedjem a hölgy akaratának, s így megtudhatom, hogy mit is kíván tőlem. Nagyon hideg, esős nap volt. Egy órakor ott voltunk a kegyhelyen, és elkezdtük imádkozni a rózsafűzért. Körülbelül 5 perc elteltével erős szél kerekedett, s ahogy elállt, megjelent a Miasszonyunk. Leírtam, hogy mit üzent február 11-én, s mindent leírok, ami azóta történt, mivel azt mondta, hogy ezt tegyem. Nem hiszem, hogy megérdemlem, hogy láthatom és hallhatom a Miasszonyunkat, de mi halandók nem kérdezhetjük, hogy melyek az Isten tervei velünk. Úgy fogok tenni, ahogy utasított, eljárok a kegyhelyre október 13-ig, s ha szükséges, tovább is. Mindent megteszek, amit a Miasszonyunk kér tőlem. A Miasszonyunk rendszerint az örvendetes rózsafüzér imádkozása közben jelenik meg nekem. Egy kis szellő támad, és amikor eláll, éles fény ragyog fel, amelyben a Szűzanya alakja válik láthatóvá. Meleg és békés érzés vesz körül. Ő a legszebb hölgy, akit valaha láttam, és látni fogok. Fiatal és nagyon méltóságteljes. A világosság belőle és tőle árad; teste örökkévaló fényességnek látszik, s ez a fényesség sugárzik mindenütt körülötte. Olyan erős fény ez, mintha egyenesen a napba néznék. Megkérdeztem tőle, hogy miért olyan gyönyörű? Azt felelte, azért mert, szeret és mert mentes a bűntől. Ilyen lesz a mi testünk is az égben, ha megdicsőült. Hangja lágy és édes, de nevelő; bárhol megismerném. A jelenések kezdetekor és már ötvenhét éves voltam, de Ő nagyon fiatal és mégis úgy beszél velem, mintha gyermeke lennék. Ő mindnyájunk Anyja. Amint megjelenik, azt hiszem, megáll a szívem, nem is lélegzem néhány pillanatig. Szépsége káprázatos, minden kifejezést felülmúl. Egész idő alatt, míg velem van, egy izmom se mozdul. Úgy érzem, meg vagyok dermedve. Ő maga sem mozog sokat. Kicsit mosolyog és azt látom és hallom, ahogy a ruhája a széltől rezdül. Nem tudok elképzelni semmit, ami valamennyire is hasonló ehhez a látványhoz. Semmi hasonlót még nem láttam soha, és azonnal tudtam, hogy nem ebből a világból való. Az arca, ruhája és minden káprázatos körülötte, mintha a legtisztább és legfinomabb gyémántból lenne. Minden fényben ragyog az alakja körül! Mindig teljesen fehérben jelenik meg, arany sugárzik az anyagból. Tiszta fehérben van és mégis a leggyönyörűbb és legkülönlegesebb ez az öltözék, amit valaha láttam. A sziklák és a szentély tündöklik a belőle áradó fénytől. Haja sötétbarna és a szeme sötétkék. Kérték tőlem, hogy fessek képet arról, milyennek látom Őt. De a világ legnagyobb festője sem tudná visszaadni festményen az Ő szépségét. Egymásra szegeződik tekintetünk. Pillantása átható, mintha mélyen lelkembe látna. Tudja, mire gondolok, lassan beszél, hogy megértsem Őt. Egy-egy mondatot mond és vár, hogy elgondolkodjam rajta. Így tudok visszaemlékezni rá. Csak egyszer láttam Őt koronával a fején; 1994. február 13-án. Egy dupla kör 12 csillaggal, mint egy fénykoszorú. Körülbelül 45 percig szokott velem lenni. Amikor elhagy, mindig erőt vesz rajtam a szomorúság. Miért? Mert talán soha többé nem látom újra. Minden hónapban odamegyek, de soha nem tudom biztosan, látni fogom-e Őt. Ha már egyszer is valóban búcsút mondtál egy hozzád nagyon közelállónak, tudva, hogy talán soha többé nem fogod látni, szorozd meg ezt az érzést egymillióval, így tudnám kifejezni az én szomorúságomat. Szeretem a családomat, szeretem a feleségemet, és mindent, amivel rendelkezem, de azonnal, boldogan követném Őt az Égbe. Talán ezért nem közli velem, hogy látni fogom-e a következő hónap 13-án… Így nem gondolok erre. Szeretném, ha mindenki láthatná Őt, de mivel halandók vagyunk, nem tudjuk megérteni Isten terveit. Mindig üzen velem, megpróbálom pontosan leírni mindazt, amit mond, de tudom, hogy hibákat ejtek. Mégis megbocsát nekem, hiszen ember vagyok. Tudom, hogy ezért sokat fogok szenvedni az emberektől, de önként elfogadom, mert ez a mi Anyánk és az Isten, a mi Atyánk terve. Ezek a dolgok sok lelket vezetnek el az imádsághoz és Istenhez, s talán hasonló élményekhez, ami nekem jutott osztályrészemül. Nem számít, hogy hol vagyok, és mit csinálok, mindig a szívemben, gondolataimban van. Hozzá megyek és megteszem, amit kér, akkor is, ha azt kéri, hogy mindenemet adjam oda. Sőt, életemet is, mivel Őnélküle semmi sem vagyok. Megjegyzés: miért minden hónap 13. napján? A Miasszonyunk azt mondta, azért, mert azt kívánja, hogy ez a nap legyen Mária napja, amelyet rózsafüzérrel és imádsággal szenteljünk meg. „Az üzenetek többé már nem az enyémek, hanem azoké, akik olvassák. A Miasszonyunk egyenesen hozzátok szól.” Üzenetek Ray Doiron által 1993. február 11. A lourdes-i Szűzanya ünnepe A kegyhelyen Üzenet: Tanítsd meg az embereket, hogy teljes szívükkel szeressék az én szeretett Fiamat, Jézust. Tanítsd az embereket, hogy szívből szeressék egymást, büszkeség és féltékenység nélkül. Szeretettel munkálkodjanak együtt mindenkivel. A béke érdekében ennek minden egyes emberben el kell kezdődnie. Ezért mindenkinek imádkozni, imádkozni és imádkozni kell, így a béke eljön közénk. 1993. március 13. A kegyhelyen Imádkozzatok a szívek és a lelkek megtéréséért az én szeretett Fiamhoz, Jézushoz! Imádkozzatok különösképpen a pápáért, a püspökökért, és a papságért, hogy ne essenek a sátán hálójába. Imádkozzatok, hogy vezetőitek éljék meg és tanítsák az igazságot úgy, ahogy az én szeretett Fiam, Jézus tanította nektek. Mindannyian menjetek evangelizálni azokat az embereket, akik eltávolodtak a hittől. Hozzátok őket vissza az én Fiam szent Szívéhez. A ti imáitokra mindjobban szükség van, hogy terveim és az Atya tervei teljesüljenek. 1993. április 13. A kegyhelyen Ki kell mennetek a pusztaságba, hogy megtérítsétek a bátortalanokat, tudatlanokat. Isten segít majd csodálatos gyógyulásokat kieszközölni ebben az időszakban. A Szentlélek az egyetlen hatalom a földön, aki legyőzheti a sátán erejét. Isten megadta nektek, hívőknek ezt a hatalmat. Ez a csodálatos természetfeletti erő képes fizikai gyógyításokra is, mégpedig a kegyelem közreműködésével. Az új megszentelő kegyelem hatalma alá vonja a pusztaságot s az élő vizű folyókat; a folyók kiáradnak és patakok, források keletkeznek. A Szentlélek fölséges keresztelése ez. Úgy jön el, mint amikor a római katona átszúrta Jézus oldalát a kereszten, s abból vér és víz folyt ki. Jézus halála által kiárasztotta ránk a Szentlelket. Ha a kegyelem eljön, válaszolnotok kell rá, mert ha nem fogadjátok az érintését, talán soha nem közelít meg így újra. Ne felejtsétek el, hogy nem Ő követ titeket, hanem ti követitek Őt! Meg kell tanulnotok, hogyan halljátok meg szavát, amikor szólít. Amint Jézus is mondta: „Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, s ők követnek engem.” Kívánnotok kell, hogy Istennel legyetek és halljátok a hangját. Akkor megtapasztaljátok Őt, s érezni fogjátok jelenlétét, erejét és szeretetét. Menjetek békével és szeressétek az Istent! /Vö. Jn 10, 13-16/ 1993. április 13. A kegyhelyen Amikor imádkoztok, ne azért imádkozzatok, mert imádkozni kell, hanem vegyétek észre, milyen öröm az imádság. Imádkoz-zatok, hogy eljöjjön az idő, amikor az apák jobban meg tanulják szeretni a gyerekeiket, mint gyűlölni őket. A gyűlölet méreg, amely elpusztítja az ártatlanok álmait, s a jövőt élő pokollá változtatja. A kezelhetetlen bajok tönkreteszik gyermekeinket és a jövőjüket. A sátán minden jót el akar pusztítani, ami a világban van. Imádkozzatok, hogy az emberek nyissák meg szívüket Isten gyógyító szeretetének. Imádkozzátok a rózsafüzért minden nap, mivel ez kard a sátán hatalmával szemben, s én megnyitom szíveteket, s elvezetlek benneteket a Fiúhoz és az Atyához. Menjetek békével és szeressétek az Istent! A jelenés alkalmából a Szűzanya tiszta fehérbe öltözött. Szomorúnak látszott. Fény volt mögötte, de nem olyan ragyogó, mint az első alkalommal, amikor láttam. 1993. május 13. A kegyhelyen Ez alkalommal a Szent Szűz újra tiszta fehérben jelent meg. A fény mögötte olyan erőssé vált, hogy alig tudtam ránézni. Olyan gyönyörű az arca! Senki nem tudná visszaadni amit lát. Olyan mintha a Miasszonyunk szobra életre kelt volna. Fényessé válik, aztán elhalványul. Így változik végig az egész jelenés alatt. Feltettem a Miasszonyunknak egy kérdést az ötödik jelenéssel kapcsolatban. Válaszát egy másik alkalommal jegyeztem le. Amikor a jelenés véget ért, nagyon szomorú lettem, mivel négy jelenést ígért, s ez volt az utolsó. Azt mondta nekem, hogy jöjjek ide. Elköszöntem tőle, s ezzel véget ért. Június 13-tól október 13-ig minden hónap tizenharmadik napján újból eljövök. Nem tudom, hogy láthatom-e újra, de engedelmességgel tartozom neki. Most úgy hiszem, hogy a Szent Szűz azért akarta a jelenéseket titokban tartani, mert nem akarta, hogy nyilvános show-műsorrá váljon. Sokan dollármilliókat szereznének belőle, s ennek nem szabad megtörténnie. A jelenésnek szentnek kell lennie. Azt mondta, hogy imádkozzuk a rózsafűzért minden nap iránta és szeretett Fia iránt érzett szeretetből. 1993. május 13. A kegyhelyen „ Ne féljetek! Mindig veletek leszek és tanítani foglak benneteket.” Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás, örökké szűz és Isten anyja. Anyja a mi Urunk Jézus Krisztusnak, aki közvetítő az ég és a föld között. Az én üzenetem évszázadok óta egy és ugyanaz, s ezt hirdetem ma is az egész világon. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok szívből, teljes szeretetből Isten iránt. Az imádság az egyetlen módja annak, hogy legyőzzük a sátánt és az ő gonosz tetteit. Az imádság a legerősebb fegyver a földön a sátán és a gonoszság ellen. Nincs ma olyan ismert hatalom a földön, amely megsemmisíthetné a sátán gonoszságát, mivel ő jelen van minden ember szívében, gyűlölködést terjeszt a lelkekben, s mindenütt háborúkat robbant ki a világon. Nagyon rossz és nehéz időket élünk. Ha az emberek nem tudnak véget vetni a háborúknak, akkor Isten beavatkozik és békét hoz a világra. De mint minden háborúban, a jók is meghalnak a gonoszokkal együtt. Imádkozzatok, hogy ez ne következzen be. Egyedül imádsággal, szeretettel, s a szív teljes megtérésével győzhetünk ebben a harcban, nem pedig bombákkal és lövedékekkel. Ha az emberek szívbéli szeretettel fordulnak minden iránt, amit Isten teremtett, akkor lesz békesség. Kövessétek Isten és az én szeretett Fiam igaz tanítását, amelyet adott. Ne kövessétek egyes emberek tanítását, akik mindenütt járkálnak és kijelentik: ”Ez a helyes út!” A sátán vezet félre benneteket. Tanítsátok meg egymást a szeretetre, s szolgáljátok az Istent! Terjesszétek ki szeretetét szavaitok és az imádság által mindazokra, akik hallgatnak rá. Sokan vannak az emberek között, akik szeretnének figyelni rá, de a rosszat választják. A sátán és a gonosz műve ez. Azon munkálkodnak, hogy aláaknázzák az emberek gondolatait, s teljesen összezavarják őket. Ahol zavar van, ott az ördög van jelen. Ahol pedig igazság van, ott szeretet és béke honol. Ítéld meg magad, hogy melyik származik az Istentől, s melyik az ördögtől. Ha nem tudjátok úgy felfogni e szavakat, ahogyan mások, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy segítsen benneteket az igazság megértésében. Tegyétek, amit századokon át üzentem nektek. Először leljetek rá a szeretetre, a békére és a teljes megtérésre a szívetekben! Aztán éljétek meg, mutassátok és tanítsátok ezt másoknak is. Tanítsátok meg őket imádkozni! Meg kell mutatnunk minden vezetőnek, hogy mi békét akarunk, békét az Istennel és az akaratával, s csakis akkor jön el majd a béke közénk. Imádkozzatok a pápáért, a püspökökért és a papokért, hogy ne essenek a Gonosz hálójába. Imádkozzatok, hogy a püspökök és a papok hűségesek maradjanak hozzám, sokat fognak szenvedni. Imádkozzatok értük! Imádkozzatok, hogy térjenek vissza Isten igazságához és szeressék teljes szívükből. Ne adjanak elsőbbséget a büszkeségüknek és az önszeretetnek. Menjetek békével és szeressétek az Istent! 1993. május 13. Személyes üzenet a kegyhelyen …Mondd meg barátaidnak, hogy szeretem őket, s hogy folytassák a közösségben a rózsafüzér imádkozását. Maradj azokkal, akik ismernek téged. Nem lesz könnyű, de mutasd meg nekik szeretetedet. Nekik is áldozatokat kell hozniuk másokért. Menj békével és szeresd az Istent! Ray kérdése a Szent Szűzhöz: Azt kérdeztem azok miatt, akiknek ez fontos lehet: Kicsi Úrhölgyem, miért mutatkoztál az öt jelenés alkalmával mindig másként? A mi Anyánk felelete: „Azért, hogy megmutassam nektek, ugyanaz a személy vagyok, aki századok óta megjelenik. Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás, az Örökké Szűz, az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Anyja, közvetítő ég és föld között.” Forrás.: Ray D. : Égi édesanyánk üzenetei gyermekeinek. Bellevile ’93-’98. EFO kiadó és nyomda.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!