BejelentésÉbredések, jelenések

1983. – Marpingen /Németország/

1983. július 16-án a Szűzanya megjelenik egy helybéli gazdának, a kegykápolnában imádkozás közben. Mária üzenetet diktál neki, melyet később a pápának is átadnak:

„Több mint száz év telt el kinyilatkoztatásaim óta. Sem kegyképemet, sem üzenetemet nem értet­ték meg. Kiforgatták szavaimat, és nevetségessé tet­ték /azt mondták/: vétkezzetek és ne imádkozzatok. Elmondtam nektek, hogyan éljetek igaz keresztény életet és, hogy mi vezet bűnbe. Megmutattam nektek a pok­lot, ahova a bűnösök jutnak az örök kárhozatra. Megmutattam nektek a legnagyobb csodát mind közül, a napcsodát. Sokan tanúi voltak ennek. A bű­nök és gyarlóságok azonban kikényszerítették Is­ten haragját és a II. Világháborút. Ezeket a sanyarú­ságokat is elfelejtettétek. Gúnyt űztök üzeneteim­ből és mindazokból, akik imádkoznak és hisznek a szent vízben...

A "világ fejedelme" vakká tett titeket Isten pa­rancsaira és kinyilatkoztatásaira. Életetek nem ke­resztényi élet már, hanem az új pogányság élete...

Sok csapás és háború jön majd el váratlanul. Sírva állok Németország kapui előtt, mint ahogy Krisztus siratta Jeruzsálemet. Hányszor figyelmeztettelek benneteket kinyilatkoztatásaim által!

A Szentatya nyilvánítsa ki negyven nappal a Kármel-hegyi Boldogasszony ünnepe után az utolsó Mária-dogmát: Mária - Mediatrix, Corredemptrix és Mater Ecclesiae.

Marpingenben immár másodszor jelent meg a Szűz, de érdemi változások még mindig nem történtek.Irodalom: Jörg Müller: Máriáról beszélni veszélyes. Masszi kiadó. Bp. 2001.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!